Oznámení o likvidaci :

Obchodní jméno: CEK stav s.r.o. v likvidaci
Sídlo: Praha 4 - Michle, Vnitřní 865/24, PSČ 141 00
IČO: 276 83 052

Společnost CEK stav s.r.o. v likvidaci oznamuje,
že vstoupila dne 13.10.2015 do likvidace. Likvidátorem byl jmenován:
Ing. Radek Rejfek
Krakovany 71, PSČ 281 27

Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky,
popř. jiná práva v zákonné lhůtě na adrese likvidátora (nebo společnosti).